Descripció

Es col·loquen de diferents tipologies i solen ser de policarbonat, resina i de resina barrejada amb pols de fusta la qual varia la quantitat de barreja entre unes i altres. També poden ser de fustes tropicals molt dures i resistents a condicions meteorològiques exteriors.

Tipologies

Policarbonat
Resina
Resina barrejada

Per a més informació visitar els següents enllaços